ISO 9001

Minőségirányítási rendszer

Az ISO 9001-es egy minőségirányítási rendszerrel (MIR) kapcsolatos követelményeket leíró szabvány, amely az ISO 9000 szabványcsoport legjelentősebb része. A jelenlegi ISO 9001-es szabvány pontos címe: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek.

Követelmények (ISO 9001:2015).

TANÚSÍTÁSRA FELKÉSZÍTÉS

Az ISO 9001-es minőségirányítási rendszert a cég egyedi működéséhez szükséges igazítani, az elkészítendő, vagy a meglévő dokumentációs rendszerből kiindulva, arra építve és kiegészítve a szabvány által megkövetelt elemekkel. Az ISO 9001-es rendszer beépül a cég mindennapjaiba, hatékonyan támogatva a nyomonkövethető ügymenetet, a pontos és költséghatékony munkavégzést. Szükséges a felkészülést elvégezni, függetlenül  attól, hogy 1-2, 10-50 vagy több dolgozói létszámból áll a tanúsíttatni kívánt vállalkozás.
 1. Előkészítés
  A vállalkozás tevékenységi folyamatainak, eljárásainak felmérése
  A minőségirányítási vezető kijelölése
  Auditterv, oktatási terv készítése
 2. A dokumentumrendszer kidolgozása az ISO 9001 szabvány szerint
  Minőségpolitika és célok kialakítása
  Minőségügyi oktatás
  Kézikönyv kidolgozása
  Eljárás leírások elkészítése
  Munka- és vizsgálati utasítások
  Bizonylatok, formanyomtatványok, űrlapok, stb. elkészítése
 3. A szabvány bevezetése az ISO 9001 Minőségirányítási Rendszer előírásai szerint
  Eljárás
  Utasítások
  Munkautasítások bevezetése
  Fizikai rendteremtés
  Hitelesítések, kalibrálások elvégeztetése
  Belső audit
 4. Az ISO 9001 tanúsítás folyamata
  Előaudit (nem kötelező)
  Dokumentáció auditori átvizsgálása (nem feltétlen helyszíni)
  Helyszíni audit
  Auditjelentés készítése
  Audit befejezése

MINŐSÉG

A minőség fogalmának meghatározását több megközelítéssel lehet definiálni. A megrendelő szempontjából a minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a vevői igényeket, elvárásokat teljesíteni, vagy kielégíteni, azaz a vevői előírásoknak és elvárásoknak megfelelünk.

Minőséggel kapcsolatos vállalati tevékenységek

A minőséggel kapcsolatos vállalti tevékenységek, egyszerűsítve, három fő fogalom köré csoportosulnak

 1. Minőségellenőrzés
  Valamely termék, vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése, vizsgálata és az eredmény összehasonlítása az előírt követelményekkel az előírásoknak való megfelelőség meghatározása céljából.
 2. Minőségbiztosítás
  Mindazok a tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék vagy a szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket kielégítse.
 3. Minőségirányítás
  Az általános vezetési tevékenységnek az a része, amely a minőségpolitikát meghatározza és megvalósítja.

ISO 9001 SZABVÁNY
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPELVEI

 1. VEVŐKÖZPONTÚSÁG
  A szervezetek a vevőktől függnek, ezért ismerniük kell a követelményeiket, s igyekezniük kell felülmúlni elvárásaikat.
 2. VEZETÉS
  A vezetők megteremtik a szervezet céljainak és igazgatásának egységét.

 3. MUNKATÁRSAK BEVONÁSA
  A munkatársak bevonása teszi lehetővé a képességeik kihasználását a szervezet javára.
 4. FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS
  A tevékenységek és az erőforrások folyamatként való irányítása.
 5. RENDSZERSZEMLÉLET AZ IRÁNYÍTÁSBAN
  Az összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása a célok megvalósítása érdekében.
 6. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
  A működés fejlesztése a szervezet állandó célja legyen.
 7. TÉNYEKEN ALAPULÓ DÖNTÉSHOZATAL
  Az eredményes döntések az adatok és információk elemzésén alapulnak.
 8. KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS KAPCSOLAT A BESZÁLLÍTÓKKAL
  A szervezet és a beszállító kölcsönösen előnyös kapcsolata fokozza mindkettőjük értékteremtő képességét.

RENDSZER KIÉPÍTÉS OKAI LEHETNEK

 • Külső szempontok
  Vevői/Megrendelői elvárás
  Jogszabályi, hatósági elvárás
  Tulajdonosi elvárás
  Bizalomkeltés a vevőben
  Image (cég arculat)
  Goodwill (jó hírnév)
  Piaci helyzet (konkurencia)
 • Belső szempontok
  Gazdaságosság
  Szabályozott folyamatok
  Rendszerszerű működés
  Egyértelmű felelősség
  Biztonságérzet

ÉRINTETT TERÜLETEK

A megfelelően szabályozott folyamatok alkalmazása nagy mértékben hozzájárul a legyártott termékek és a szolgáltatások minőségéhez. Ezért az ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítása szinte minden ágazat részére pozitívan jelenik meg. Sok esetben az ISO 9001 bevezetése és tanúsítása külső tényező miatt (pl. vevői igény vagy állami előírás) kerül elő. A minőségirányítási tanúsítás, azaz a kiépített rendszer a cég hatékonyságát és az üzleti eredmények minőségét segíti elő.

A TANÚSÍTÁS

A bevezetett és működő ISO 9001 minőségirányítási rendszernek akkor van értelme, ha egy harmadik fél által tanúsítva van. A harmadik félnek megfelelő jogosultsággal (akkreditáció) kell rendelkeznie, ahhoz, hogy ISO 9001 tanúsítványok kiállítására alkalmas legyen. A jogosultságot Magyarországon a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) illetve 2016.01.01-től a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) adja ki.

A VEVŐK

Az ISO 9001 szabvány bevezetése és a bevezetett rendszer működése önmagában nem biztosíték a vevő számára. A cégek nagy része nem feltétlen onnan vásárol, ahol van bevezetett és tanúsított minőségirányítási rendszer az ISO 9001 szabvány szerint. Azonban Ön sem vásárol újra olyan helyről, ahol a termék vagy a szolgáltatás minősége nem volt megfelelő. Ellenkező eset is igaz, amikor a szervezet rendelkezik ISO tanúsítással, de a terméke, szolgáltatása nemmegfelelő és bármennyire is tanúsított szervezet, nem biztos, hogy visszamegyünk hozzá még egyszer.

Mi az előnye a minőségirányítási rendszernek és az ISO 9001 tanúsítványnak?

A megfelelően szabályozott folyamatok alkalmazása nagy mértékben hozzájárul a legyártott termékek és a szolgáltatások minőségéhez. Ezért az ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítása szinte minden ágazat részére pozitívan jelenik meg. Sok esetben az ISO 9001 bevezetése és tanúsítása külső tényező miatt (pl. vevői igény vagy állami előírás) kerül elő. A minőségirányítási tanúsítás, azaz a kiépített rendszer a cég hatékonyságát és az üzleti eredmények minőségét segíti elő.

Elérhetőségek

Név: Dobó Róbert E.V.
Adószám: 69612305-1-31
Facebook: Dobó Róbert E.V.

Cím

2896 Szomód, Szellő utca 25.

Telefon

+36 30 308 8089

E-mail

dobo.robert@hanken.hu

Created with ‌

Landing Page Builder